Çizgi Net 'de Kariyer

IK Politikamız

Çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli, adil ve saygılı bir iş ortamı oluşturuyoruz. Çalışanlarımıza değer vererek gelişimlerini destekliyor ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Çizgi Teknoloji’yi geleceğe başarıyla taşıyacak İnsan Kaynakları Politikalarımız 5 ana başlık altında toplanmaktadır:

Seçme ve Yerleştirme

Kurumsal gelişim sürecimiz ve uygulamalarımız doğrultusunda, temel değerlerimiz ile uyumlu, değişime ve gelişime açık, motivasyonu yüksek ve iş gereklerine uygun çalışanları aramıza katmak temel prensibimizdir. Yeni çalışanlarımızın işine ve işletmeye daha çabuk adapte olmasını sağlamak amacıyla organizasyon yapımız, faaliyet konumuz, sosyal haklar, sorumluluklar ve çalışma koşulları ile ilgili bilgilendirme ve deneyimlemenin yaşandığı oryantasyon programını uyguluyoruz. 

Çizgi Teknoloji olarak temel değerlerimiz;

  • Güvenilir,
  • Girişimci,
  • Yenilikçi,
  • Önemseyen,
  • Enerjik,
  • Uyumlu,
  • Sorumlu,
  • Etik
  • Çözüm odaklı olma şeklindedir.

Her geçen gün büyüyen Çizgi Teknoloji Ailesi’ne, yaratıcı ve yenilikçi, teknolojiye ilgi duyan ve takım çalışmasını seven arkadaşlar katmak istiyoruz.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarını belirliyor, bu doğrultuda yıllık eğitim planları yaparak ilgili kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri almalarını sağlıyor ve gelişimlerini destekliyoruz.

Performans Yönetimi

Her yıl çalışanlarımızın performansını adil ve şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz. Ölçülebilir, somut hedef ve belirli yetkinlikler üzerinden, ara değerlendirme ve yıl sonu değerlendirmeyle ilerleyen bir süreç yönetiyoruz. Takım çalışmasını teşvik edecek şekilde performansı ölçümlüyoruz. Performans yönetim sistemimiz ile iş akışlarının etkinliğini, verimliliğini, üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

Kariyer Yönetimi

Potansiyel olarak belirlenmiş ve gelişim gösteren çalışanlarımızın daha üst rollerde bulunmaları ya da farklı departmanlarda görev almaları için destek oluyoruz. Farklılıkları gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit yaklaşım, şeffaf yönetim, bilgilendirme ve etkin iletişim sunuyoruz. Adil bir performans yönetimi ile gelişime açık insan kaynağının yetiştirilmesini ve çalışanlara yatay, dikey ve çapraz kariyer olanakları sunarak çalışan bağlılığının güçlendirilmesini önemsiyoruz.

Ücret Yönetimi

Yetkin insan kaynağına, yapılan işin boyutuna ve sektörün yapısına uygun olarak belirlenen adil ve rekabetçi bir ücret politikasını benimsiyoruz. Ücret politikamızı, şirket stratejilerimiz doğrultusunda her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçiriyoruz. Yasalara ve devlete karşı yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren bir anlayışa sahibiz.

Açık Pozisyonlar