Çizgi Teknoloji'de Kariyer

Açık Pozisyonlar

Mali İşler Müdürü

Deneyimli Tam Zamanlı 29.9.2020
İlanı Paylaş

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri veya benzer bölümlerden mezun,
 • Tercihen SMMM Belgesine sahip,
 • Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, İşletme ve Yönetim Muhasebesi ve Finansman Yönetimi konularına hakim,
 • Mali mevzuata, vergi mevzuatına, tek düzen hesap planına, dış ticaret (ithalat ve ihracat) ve gümrük mevzuatına hakim,
 • Ar-Ge Muhasebesi konusunda tecrübeli,
 • Finansal kontrol, bütçe, raporlama ve konsolidasyon süreçlerinde tecrübeli,
 • Mali İşler alanında en az 3 yılı yöneticilik olmak üzere en az 7 yıl deneyimli,
 • Tercihen Mikro programını kullanmış,
 • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş, detaylara önem veren, çözüm odaklı, dikkatli, titiz,
 • İletişim yönü kuvvetli, temsil yeteneğine sahip, takipçi ve sonuç odaklı,
 • Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon becerisi güçlü, 
 • İngilizce bilen,
 • İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet eden
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (erkek adaylar için).

Görev Tanımı:

 • Şirketimizin tüm muhasebe ve finans süreçlerini yürütmek,
 • Mali tablolar, yönetim raporları ve diğer tüm talep edilen raporları hazırlamak/hazırlanmasını sağlamak,
 • Maliyet muhasebesi ile ilgili kayıtların doğru ve zamanında yapılabilmesini sağlamak,
 • Şirketimizin her türlü vergi ve yasal beyannamelerini süresi içinde düzenlenmesini sağlamak,
 • Mutabakatların sağlanması ve uyumsuzlukların giderilmesi süreçlerini yönetmek bu işlemlerin sistematik yürütülmesi için gerekli aksiyonları almak,
 • E - Fatura, E - Defter, E – Arşiv gibi sistemlerinin kontrollerini gerçekleştirmek,
 • Şirket bütçe çalışma ve süreçlerini yürütmek,
 • Vergi Dairesi, Ticaret Sicil ve SGK kurum işleyişlerini koordine etmek,
 • Diğer birimler ile koordinasyon halinde çalışarak, muhasebe ile ilgili kanuni gereklilikler doğrultusunda faaliyetleri organize etmek.